بوت کردن بارگذاری سیستم عامل در حافظه کامپیوتر است که معمولاً از دیسک سخت و گاه گاهی از روی دیسک نرم انجام می‌شود.

راه‌اندازی معمولاً روال خودکاری است که با روشن نمودن یا بازنشانی (reset) رایانه شروع می‌گردد. مجموعه‌ای از دستوران که حافظه ROM(حافظه فقط خواندنی) قرار دارند، شروع به اجرا می‌کند. دسنورات مجموعه‌ای از خودآزماییهای هنگام روشن شدن (POST) را به منظور حصول اطمینان ار صحت عملکرد ابزارهایی مانند دیسکهای سخت انجام می‌دهند، سپس محل سیستم عامل راتعیین و آن را بارگذاری می‌کنند. در نهایت کنترل نیز را به سیستم عامل می‌دهند.

دیسک راه اندازی
هر دیسکی که توان بارگذاری و راه اندازی اولیه سیستم عامل رادارد، اغلب به یک دیسک نرم گفته می‌شود. که دارای یک علامت در اولین سکتور آن(بوت سکتور) یعنی وجود عددی خاص در آخرین 2 بایت این سکتور است

بوت سرد
روشن کردن رایانه و بار کردن سیستم عامل به درون ان روند راه اندازی شده کامپیوتر، هنگام روشن کردن آن را گویند. در این روند معمولاً چند تست سخت افزاری و سپس بارگذاری سیستم عامل از روی دیسک به حافظه صورت می‌گیرد.

بوت گرم
راه اندازی مجدد سیستم به نحوی که نیازی به خاموش و روشن کردن آن نیست. این روندمعمولاً به مفهوم بارگذاری، یا بار گذاری مجدد سیستم عامل می‌باشد. در کامپیوترهای IBM و سازگار با آن کاربر می‌تواند با استفاده از ترکیب کلیدهای CTRL-ALT-DELعملیات راه اندازی گرم را انجام دهد.
منبع: ویکی پدیا